Víkend otvorených parkov a záhrad v zámockom parku v Malackách

Pozývame Vás na Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý sa bude v tomto roku konať aj v našom zámockom parku. Podujatie sa uskutoční v termíne 25. – 27. júna 2021.
Dňa 25. júna ponúkame možnosť navštíviť park školám v čase 10.00 – 12.00 h. Pre žiakov bude pripravený vzdelávací program s múzejnou pedagogičkou. Verejnosť nás môže navštíviť v dňoch 26. a 27. júna v čase 15.00 – 17.00 h. V rámci programu podujatia bude pripravená lektorovaná prehliadka parku vrátane informácií o histórii parku, jeho špecifikách a unikátnych drevinách, ktoré sa v ňom nachádzajú. V sobotu 26. júna o 18.00 h vystúpi na nádvorí kaštieľa Bratislavský chlapčenský zbor. Vstup na podujatie a koncert je bezplatný. Na program dňa 25. júna sa je potrebné nahlásiť na muzeum@mckmalacky.sk. Lektorované prehliadky parku budú začínať vždy o 15.00 h pred "Čiernou bránou" (od Zámockej ulice).

Podujatie „Víkend otvorených parkov a záhrad“ má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti pod názvom „Rendez-vous aux Jardins“. V roku 2021 bola zvolená spoločná téma „Odovzdávanie vedomostí“, ktorá zdôrazňuje význam prenosu vedomostí a skúseností z generácie na generáciu, prenos know-how v geografickom zmysle i transfer poznatkov a skúseností vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. Dôležitým kritériom výberu na účasť je zodpovedný prístup a starostlivosť vlastníka o jeho park či záhradu. Cieľom podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany. Hlavným organizátorom podujatia na Slovensku je Národný Trust, n. o., Bratislava.

Prosíme všetkých účastníkov podujatia, aby sa riadili aktuálnymi platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR.