Z rozprávky do rozprávky

Milé deti, príďte sa s nami túlať z rozprávky do rozprávky. Dňa 3. júna  sa náš kaštieľ zmení na zakliate rozprávkové kráľovstvo. Splnením rozprávkových úloh, ho nám pomôžete oslobodiť.
Keďže úlohy vyžadujú odvahu a šikovnosť a aj nejaké tie vedomosti, je toto podujatie vhodné pre deti staršie ako 5 rokov.

Inštrukcie pre rodičov:
- z priestorových dôvodov je veľkosť jednej skupiny 15 osôb (detí)
- dĺžka prehliadky cca 50 min.
- pri vstupe do kaštieľa si bude možné rezervovať miesto na konkrétny čas prehliadky
  (10.00 h, 11.30 h, 13.00 h, 14.30 h, 16.00 h)