Zmena otváracích hodín v októbri

V mesiaci október meníme otváracie hodiny kaštieľa.

pondelok - piatok: prehliadky pre objednané skupiny. Prehliadky si je nutné rezervovať - v slovenskom jazyku 1 deň vopred, v cudzom jazyku (AJ, NJ) 3 dni vopred. Prehliadky je možné rezervovať v čase od 9.00 h do 17.00 h.

sobota - nedeľa: 14.00 - 17.00 h