Novinky


Letná sezóna v kaštieli

V sobotu 19. júna 2021 otvárame návštevnícku sezónu v kaštieli.
Pre návštevníkov sú pripravené organizované prehliadky so sprievodcami, počas ktorých sa budú môcť zoznámiť s históriou Malaciek a okolia. Počas tohtoročnej sezóny sú v priestoroch kaštieľa nainštalované dve výstavy: Zdravotníctvo a Lesné a vodné hospodárstvo na Plaveckom panstve. Výstavy tvoria samostatný návštevnícky okruh.
Tento rok sme sa po prvý raz zapojili do medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. 25. jún je rezervovaný pre školy a 26. a 27. jún pre verejnosť. V sobotu 26. júna o 18.00 h vystúpi na nádvorí kaštieľa Bratislavský chlapčenský zbor.
Od 21. začína na nádvorí program Kultúrneho leta. Dva mesiace nabité zaujímavým programom pre všetky vekové skupiny - letné utorky budú kreatívne, plné prednášok a zaujímavých hostí. Stredy budú patriť knihám a spisovateľom, vo večerných hodinách filmom rôznych žánrov. Štvrtky budú hudobné a nedele tradične rozprávkové.

Tešíme sa na Vás !

Víkend otvorených parkov a záhrad v zámockom parku v Malackách

Pozývame Vás na Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý sa bude v tomto roku konať aj v našom zámockom parku. Podujatie sa uskutoční v termíne 25. – 27. júna 2021.
Dňa 25. júna ponúkame možnosť navštíviť park školám v čase 10.00 – 12.00 h. Pre žiakov bude pripravený vzdelávací program s múzejnou pedagogičkou. Verejnosť nás môže navštíviť v dňoch 26. a 27. júna v čase 15.00 – 17.00 h. V rámci programu podujatia bude pripravená lektorovaná prehliadka parku vrátane informácií o histórii parku, jeho špecifikách a unikátnych drevinách, ktoré sa v ňom nachádzajú. V sobotu 26. júna o 18.00 h vystúpi na nádvorí kaštieľa Bratislavský chlapčenský zbor. Vstup na podujatie a koncert je bezplatný. Na program dňa 25. júna sa je potrebné nahlásiť na muzeum@mckmalacky.sk. Lektorované prehliadky parku budú začínať vždy o 15.00 h pred "Čiernou bránou" (od Zámockej ulice).

Podujatie „Víkend otvorených parkov a záhrad“ má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti pod názvom „Rendez-vous aux Jardins“. V roku 2021 bola zvolená spoločná téma „Odovzdávanie vedomostí“, ktorá zdôrazňuje význam prenosu vedomostí a skúseností z generácie na generáciu, prenos know-how v geografickom zmysle i transfer poznatkov a skúseností vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. Dôležitým kritériom výberu na účasť je zodpovedný prístup a starostlivosť vlastníka o jeho park či záhradu. Cieľom podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany. Hlavným organizátorom podujatia na Slovensku je Národný Trust, n. o., Bratislava.

Prosíme všetkých účastníkov podujatia, aby sa riadili aktuálnymi platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR.

Kaštieľ v októbri

V mesiaci október ponechávame kaštieľ otvorený cez víkendové dni podľa aktuálnych otváracích hodín a cez pracovné dni na objednávky. Predlžujeme aj aktuálne nainštalované výstavy - Komunikačná technika, Zdravotníctvo.
Či prší alebo svieti slnko vplyv na našu prevádzku to nemá. Jediné, čo je trochu obmedzujúce sú
nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré dôsledne dodržiavame aj u nás, preto vás
prosíme, riaďte sa nimi pri návšteve nášho kaštieľa aj vy:
Rúška - riadne nasadené
Odstup - sprevádzame len malé skupiny, podľa nariadenej plochy na osobu
Dezinfekcia - zabezpečené dezinfekčné prostriedky pri vstupe

Malacké kultúrne leto 2020

Malacké kultúrne leto bude v tomto roku pestré aj napriek rôznym karanténnym opatreniam. Pre obyvateľov mesta i pre návštevníkov pripravilo Mestské centrum kultúry bohatý program, v ktorom si – veríme – každý nájde „to svoje“.

Ako každý rok, aj tentoraz je program tematicky rozdelený. Letné utorky budú venované stretnutiam so zaujímavými ľuďmi, prednáškam o histórii a historickým potulkám (tentokrát zámockým parkom). Streda je vyhradená pre premietanie pod hviezdami a milovníkom filmu ponúkneme pestrú paletu filmových zážitkov. Letné štvrtky budú venované hudbe. Môžete sa tešiť na vystúpenie na vystúpenia kapiel rôznych hudobných žánrov, ktoré budú zárukou príjemne stráveného štvrtkového večera.

Nedele tradične patria rodinám s deťmi. Rozprávkové popoludnia budú vždy príjemnou bodkou za uplynulým týždňom.  Deti, ale aj dospelí sa môžu tešiť na letné tvorivé dielne. Samozrejme, kino Záhoran bude počas letných dní premietať a čakajú nás naozaj zaujímavé filmové lahôdky.

Väčšina podujatí Malackého kultúrneho leta 2020 sa bude konať na nádvorí kaštieľa. 
Viac informácií: www.mckmalacky.sk.


letne_utorky_v_kastieli-01jpgpremietanie_pod_hviezdami-01jpghudobne_stvrtky_v_kastieli-01jpgnedelne_rozpravkove_popoludnie_v_kastieli-01jpg

Nové výstavy v kaštieli

V kaštieli máme počas tohtoročnej sezóny nainštalované dve výstavy - jedna sa týka komunikačnej techniky a druhá zdravotníctva. Vytvorili sme z nich samostatný okruh, ako alternatívu k historickému výkladu a stálej expozícii.

Výstava komunikačnej techniky je zostavená z rôznych predmetov komunikačnej a zaznamenávacej techniky. Môžete sa tu stretnúť s fotoaparátmi z počiatku 20. storočia i nedávnych čias, písacími strojmi (napr. zn. Mercedes), kamerami, telefónmi, vysielačkami, ktoré používali policajné zložky v minulosti či premietačkou, ktorú si na zákazku dával vyrábať J. Baťa pre svoje predajne a závody.

Zdravotnícka výstava pozostáva najmä z fotografií, ktoré zachytávajú históriu malackého zdravotníctva od začiatku 20. storočia. Výstava je doplnená o predmety, ktoré sa bežne využívali v zdravotníckych zariadeniach alebo pri výučbe zdravotníckeho personálu. Zaujímavosťou sú napríklad operačný mikroskop alebo vyšetrovacie kreslá známeho ORL lekára MUDr. J. Tedlu.

Vystavené exponáty pochádzajú z depozitu a archívu Múzea Michala Tillnera a od súkromných osôb, ktoré nám ich ochotne zapožičali, za čo im srdečne ďakujeme.