Pálffyovský kaštieľ Malacky

Pálffyovský kaštieľ v Malackách je kultúrno-historická pamiatka celoslovenského významu zaevidovaná v súpise pamiatok nachádzajúca sa v okresnom meste Malacky na západnom Slovensku.
Kaštieľ má bohatú históriu. Počas svojej existencie bol sídlom urodzeného rodu, františkánskym internátom, vojenskými kasárňami i nemocnicou.
Od roku 2007 patrí kaštieľ mestu, ktoré sa podieľa na jeho rekonštrukcii a sprístupňuje ho návštevníkom.