Sprievodcovské služby

K dispozícii sú vám naši sprievodcovia, ktorí vás môžu previesť Pálffyovským kaštieľom v následujúcich jazykoch: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk.
Prehliadky v anglickom alebo nemeckom jazyku si je nutné rezervovať minimálne 3 dni vopred.

Časová náročnosť prehliadky je cca 30 – 45 minút.

Prehliadky je možné naplánovať pre jednotlivcov i skupiny. Vzhľadom na zvýšený záujem v niektorých obdobiach vám odporúčame pre väčšie skupiny rezervovať prehliadku dopredu.

Interiéry kaštieľa nie sú prispôsobené pre hendikepovaných návštevníkov.

Pre školské skupiny ponúkame vzdelávacie programy "Na návšteve u Pálffyovcov" https://muzeummalacky.sk/

Služby poskytované v zrekonštruovaných priestoroch

Fotografovanie, filmovanie, organizovanie seminára a stretnutia, zorganizovanie výstavy alebo sobáša si možno dohodnúť osobne v MCK Malacky, Záhorácka 1919, alebo mailom riaditel@mckmalacky.sk. Je spoplatnené podľa platného cenníka, schváleného riaditeľom MCK Malacky. 


Záujemca o komerčné fotografovanie a filmovanie je povinný písomne poskytnúť prevádzkovateľovi projekt fotografovania a filmovania, pričom projekt nesmie narúšať charakter kaštieľa ako národnej kultúrnej pamiatky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto žiadosť zamietnuť. Poskytnutie priestoru na komerčné fotografovanie a filmovanie musí byť zazmluvnené, pričom návrh zmluvy poskytne prevádzkovateľ kaštieľa. Použitie akejkoľvek fotografie alebo filmového materiálu na komerčné účely bez vyššie uvedeného povolenia bude riešené podľa platných právnych noriem. Vzhľadom na vyššie spomínané procesy je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa kaštieľa s takouto žiadosťou s dostatočným časovým predstihom. Prenajímateľ sa musí riadiť pokynmi prítomného personálu a prevádzkovými nariadeniami. 

Cenník služieb:

pracovné dni
nekomerčné využitie zrekonštruovaných priestorov 25 €/1 h
komerčné  využitie zrekonštruovaných priestorov  60 €/1 h

víkend
nekomerčné využitie zrekonštruovaných priestorov 35 €/1 h
komerčné využitie zrekonštruovaných priestorov 90 €/1 h
Žiadosť o krátkodobý prenájom v kaštieli.pdf

Vzdelávacie programy pre deti

Pre školy a detské skupiny ponúkame vzdelávacie programy, na ktoré sa je potrebné objednať min. 3 dni vopred na adrese: preskoly@mckmalacky.sk. Z priestorových a technických dôvodov je vhodná veľkosť skupiny do 25 detí. Viac o vzdelávaní a programoch nášho múzea nájdete tu: https://muzeummalacky.sk/pre-deti