Zámocký park


Pôvodný francúzsky park bol na prelome 18. a 19. storočia prevedený do podoby anglického. Na konci 19. storočia mal park rozlohu vyše 39 hektárov. V 20. storočí bola rozloha zmenšená kvôli stavbe nemocnice a kvôli cestnej sieti. Dnešná rozloha je necelých 30 hektárov.

Do zámockého parku viedli v minulosti tri brány. Železná Čierna brána, ku ktorej viedla alej od Čierneho kláštora, je dodnes zachovaná. Biela brána bola pôvodne drevená, nachádza sa severne od budovy zámku. Viedla do parku z časti Rádek. Menšia Červená brána, ktorá je dnes nefunkčná, stojí juhovýchodne od Čiernej brány. 

Neďaleko Čiernej brány pretekal parkom v malom úseku potok Malina. Dnes je schovaný v potrubí.

 
 

Z pôvodných stavieb okrem zámku dodnes stojí len domček záhradníka a domček vrátnika pri Čiernej bráne. Záhradníctvo v minulosti tvorili tri menšie skleníky, veľký palmový skleník s vodometmi a záhrady. 

Dodnes v parku stojí lurdská jaskyňa z roku 1934 so sochou Panny Márie, obnovená v roku 2014. Po odchode Pálffyovcov sa v parku na mieste jazdiarne a v jej okolí vytvorili športoviská, ktoré v zmenenej podobe existujú dodnes. 

Park je voľne sprístupnený verejnosti, je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Národná kultúrna pamiatka.